Davut KARA

Bilişim Sistemleri Mühendisi

Bu blog, 5 yıl önce, bilişim ve diğer konularda hakkında, makalelerime yer vermek amacı ile açılmıştır.

Compe 225 | C++ Ders 2 – Private ve Public Nedir ?

C++ Banner

Private nedir ? : Mesela Private altına yazılan bir değişkene class dışından ulaşamazsınız. Yani güvenlik amaçlı.

Public nedir ? Public altına yazılan değişken ve fonksiyonların dış dünyaya açılması gibi düşünebilirsiniz.

::Örnekler::

#include <iostream>
class hesapkitap{
	private:
		float ortalama = 2.08;
		int ders_sayisi = 5;
	public:
		string isim = "Davut";
		int cmpe_ortalama = 99;
		char harf_not = 'A';

};
/*Class içindeki değişkenlere dışardan erişmeye çalışıyorum.*/
int main(void){
	/*
		Data_tipi | değişken_adı | = atanacak değer
	 	Class_adı | Object adı  | (= Değer atama yok.)
	*/
	hesapkitap bilgial;

	bilgial.ortalama; // Hata verir, değer atamayı bırak okuyamaz bile çünkü private
	bilgial.ders_Sayisi; // Hata verir private
	bilgial.isim = "KARA"; // Değer değiştirir çünkü public
	bilgial.harf_not; //  Sıkıntı Yok
	bilgial.cmpe_ortalama; // Sıkıntı Yok

}

Kısaca, private olanlar dışardan okunamaz değiştirilemez üzerinden işlem yapılamaz. Ama public olanlar okunur,yazılır,çiziiler sıkıntı yok.

Buraya kadar öğrendiklerimizle sayfa 2 deki kod bloğunu geliştirdim şimdi tekrar inceliyoruz.

#include <iostream>
class Evegit{
	public:
	int saat = 0; // İlk kullanımda saati 0 olarak set et.
	void durumne(){
	if(saat  > 8)
		printf("Eve GİT");
	else
		printf("Daha Vakit Var");
}
};

int main(void){
	Evegit Davut; // Classı objeye aktar.
	Davut.durumne(); // Fonksiyona eriş (İlk erişimde saat=0)
	Davut.saat = 9; // Class içindeki değişkeni 9 olarak değiştir.
	Davut.durumne(); // Fonksiyona eriş (artık saat=9)
	return 0;
}

/*
Output::
Daha vakit varEve GİT
*/

Printf lere \n ile satır atlama yapmadığım için output biçimsiz oldu önemli değil, burdan çıkaracağımız sonuç classımızı atadığımız objenin içindeki değişkeni değiştirdik ve içindeki fonksiyonun işlevide değişti. Dolayısıyla genelde dışardan değiştirilmesin dediğimiz değişkenleri private yapıyoruz.

  • KuroiKenshin

    Elinize sağlık hocam