Davut KARA

Bilişim Sistemleri Mühendisi

Bu blog, 5 yıl önce, bilişim ve diğer konularda hakkında, makalelerime yer vermek amacı ile açılmıştır.

ingilizce if clause konu anlatımı (Conditionals & Types)

İngilizce if clouse konu anlatımİngilizce şartlı cümleler yapılırken genelde if clause kullanılıyor. Mesela örnek verecek olursak, Eğer ödevini bitirdiysen yeni egzersize geç gibi veya eğer senin yerinde olsaydım daha çok çalışırdım gibi genelde koşul cümlecikleri belirtirken if clause yapısını kullanıyoruz. Tabi bu yapıp zaman kavramına göre type0 type1 gibi ayırmalar yapmışlar. Genel anlam ifade edenlerde gerçek olmayan anlam ifade eden cümlelerde yapılan koşul ifadelerinin hangi zaman diliminde kullanmasını gerektiğini belirten bu şekilde bir ayırma mevcut. Aşağıda type0 type1 ve type2 yi inceleyelim.

 

Zero Conditional (Type 0)

 

  • Genel şeyler hakkında konuşulur
  • Geniş Zaman + Geniş Zaman (Simple Presenet + Simple Present) şeklinde cümleler kurulur
  • Çok sık olmasada cümleye göre bazen Present Continious da kullanılabilir.

 

Bazı örnekler.
If you read a lot , You learn a lot of vocabulary.
You learn a lot of vocabulary , if you read a lot.

[notification type=”alert-info” close=”false” ]Bilgi:  Cümleler yer değiştirebilir, yukarıdaki örnekdeki gibi olunca herhangi bir anlam değişmesine uğramıyor. [/notification]

If I don’t have anything to do, I usually watch TV at weekends. (Pre. Cont için bir örnek)

 

First Conditional (Type 1)

 

  • Gerçek olasılıklar hakkında konuşulur
  • Geniş Zaman + Gelecek Zaman (Simple Present + Future Tense / Future bildiren Modallarda olabilir)

Bazı örnekler.

If you study hard, I’m sure, You will pass the exam

If I see Tom tomorrow, I will talk to him about the problem.

[notification type=”alert-warning” close=”false” ]Dikkat: İlk cümle gelecek zaman olmasına rağmen geniş zaman olarak kullandık ve sonuna bu olayın yarın gerçekleşebileceğini bildirmek için tomorrow ekledik buradan type1 in her zaman geniş zaman artı gelecek zaman olması gerektiğini çıkarabilirz.[/notification]

If I’m late for the bus , I will have to wait for the next one.

Modal kullanım: Future tense will yerine gelecek bildiren modallarda kullanabilirz örneğin; may,might,can,should,have, to , must, will be able to gibi..

I might take up French ifI pass the exam.

 

Second Conditional (Type 2)

  • Gerçek olmayan olasılıklar hakkında konuşulur
  • Geçmiş Zaman + Geçmiş Zaman/Would (Simple Past+Simple Past)

Bazı örnekler.

If I had a lot of money, I would help homeless people.

If I were you , I would study hard

Jack would help us, if were here now

If I won the lottery, I could leave my job

I might feel happier if I went to another school.

Özet

type1 : Geniş + Geniş

type2: Geniş + Gelecek (Will..)

type3: Geçmiş + Geçmiş (Would..)

Can,might… gibi modal lar kullanılabilir.