Davut KARA

Bilişim Sistemleri Mühendisi

Bu blog, 5 yıl önce, bilişim ve diğer konularda hakkında, makalelerime yer vermek amacı ile açılmıştır.

WordPress Başlangıç Ekranına Eklenti Yapımı

wp_baslangıicMerhaba arkadaşlar, bu videoda wordpress başlangıç ekranında bulunan hepimizin gördüğü ancak hiç bir zaman kullanma gereği duymadığı kutuların yani widget ların nasıl yapıldığından bahsettim. Bir çok kişinin seveceği ve kullanacağını düşündüğüm bu araçların nasıl yapıldığını hazırladığım videoda öğrenebilirsiniz.

Kullandığımız Kod türkçe açıklamasıyla

// Kutunun fonksiyonu da kutunun içeriğini oluştursun.
function kutunun_fonksiyonu() {
echo "Hello World, Artık burasıda kutunun içeriği.";
}

// Tetiklenen fonksiyonda başlangıç ekranına bir kutu kaydetsin
function tetiklenen_fonksiyon() {
wp_add_dashboard_widget('kutunun_benzersiz_ismi', 'Kutunun Başlığı', 'kutunun_fonksiyonu');
}

// Başlangıç ekranına girildiğinde 2. parametredeki fonksiyon çalışsın.
add_action('wp_dashboard_setup', 'tetiklenen_fonksiyon' );

İşte her şey açıklamasıyla bunlar. Videoda kullanmış hazırlamış olduğum, pagerank ölçüm aracının tüm kodları aşağıdadır. Kopyala yapıştır kullan yapabilirsiniz.

<?php

// Function that outputs the contents of the dashboard widget
function dkara_widget1_func() {

 class PR {
public function get_google_pagerank($url) {
$query="http://toolbarqueries.google.com/tbr?client=navclient-auto&ch=".$this->CheckHash($this->HashURL($url)). "&features=Rank&q=info:".$url."&num=100&filter=0";
$data=file_get_contents($query);
$pos = strpos($data, "Rank_");
if($pos === false){} else{
$pagerank = substr($data, $pos + 9);
return $pagerank;
}
}
public function StrToNum($Str, $Check, $Magic)
{
$Int32Unit = 4294967296; // 2^32
$length = strlen($Str);
for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
$Check *= $Magic;
if ($Check >= $Int32Unit) {
$Check = ($Check - $Int32Unit * (int) ($Check / $Int32Unit));
$Check = ($Check < -2147483648) ? ($Check + $Int32Unit) : $Check;
}
$Check += ord($Str{$i});
}
return $Check;
}
public function HashURL($String)
{
$Check1 = $this->StrToNum($String, 0x1505, 0x21);
$Check2 = $this->StrToNum($String, 0, 0x1003F);
$Check1 >>= 2;
$Check1 = (($Check1 >> 4) & 0x3FFFFC0 ) | ($Check1 & 0x3F);
$Check1 = (($Check1 >> 4) & 0x3FFC00 ) | ($Check1 & 0x3FF);
$Check1 = (($Check1 >> 4) & 0x3C000 ) | ($Check1 & 0x3FFF);
$T1 = (((($Check1 & 0x3C0) << 4) | ($Check1 & 0x3C)) <<2 ) | ($Check2 & 0xF0F );
$T2 = (((($Check1 & 0xFFFFC000) << 4) | ($Check1 & 0x3C00)) << 0xA) | ($Check2 & 0xF0F0000 );
return ($T1 | $T2);
}
public function CheckHash($Hashnum)
{
$CheckByte = 0;
$Flag = 0;
$HashStr = sprintf('%u', $Hashnum) ;
$length = strlen($HashStr);
for ($i = $length - 1; $i >= 0; $i --) {
$Re = $HashStr{$i};
if (1 === ($Flag % 2)) {
$Re += $Re;
$Re = (int)($Re / 10) + ($Re % 10);
}
$CheckByte += $Re;
$Flag ++;
}
$CheckByte %= 10;
if (0 !== $CheckByte) {
$CheckByte = 10 - $CheckByte;
if (1 === ($Flag % 2) ) {
if (1 === ($CheckByte % 2)) {
$CheckByte += 9;
}
$CheckByte >>= 1;
}
}
return '7'.$CheckByte.$HashStr;
}
}

$url = get_bloginfo("home");
$pr = new PR();
echo "$url Sitenizin Pagerank Değeri : <b>". $pr->get_google_pagerank($url)."</b>" ;


}

// Function used in the action hook
function dkara_widget1() {
 wp_add_dashboard_widget('dkara_widget1', 'PageRank Değeriniz', 'dkara_widget1_func');
}

// Register the new dashboard widget with the 'wp_dashboard_setup' action
add_action('wp_dashboard_setup', 'dkara_widget1' );?>

Daha fazla kaynağa WordPress Codex adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..